Reliability &
Quality in Design
Conferences
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2023
RQD 2021

 

Domain Adaptation Technique for Motion-based Prognostic and Health Management on Robot Arm

 

Hsuan-Wen Lu ; Ting-Yuan Song ; Yu-Ling Cheng ; Ling-Chieh Kung ; Chia-Yen Lee

 

 

Meta-Modeling and Robust Parameter Design of Multi-Response Gaussian Processes with Mixed Variables

 

Huiting Xu ; Jianjun Wang ; Zebiao Feng ; Cuihong Zhai

 

 

Excitation and System Parameter Identification of Dynamic Systems by an Inverse Meta-Model

 

Gordon J. Savage ; Young Kap Son

 

 

Modeling the Dependent Competing Risks with Degradation Processes and Random Shock under Warranty

 

Minjae Park ; Hoang Pham

 

 

Design and Implementation of Software for Torque Monitoring of Rolling Mill Spindle

 

Ruijin Zhang ; Youzhi Pei ; Baoxu Li ; Qingzhe Wei

 

 

An Efficient Partial Inspection Method for Lot Sentencing

 

Shih-Wen Liu ; Chien-Wei Wu

 

 

A Study on the Software Reliability Model Using Deep Neural Network for General Situation

 

Youn Su Kim ; Kwang Yoon Song ; Da Hye Lee ; In Hong Chang

 

 

Improving Software Quality by Performance Testing in DevOps Environments

 

Grigore Albeanu ; Henrik Madsen ; Florin Popentiu-Vladicescu

 

 

Optimal Maintenance Policy for Dangerous Undetected Fault of E/E/PE Safety-Related Systems

 

Shinji Inoue ; Kousuke Maki ; Takaji Fujiwara ; Shigeru Yamada

 

 

Periodic Inspection Policy for a Consecutive-k-out-of-n:G System

 

Lei Zhou ; Hisashi Yamamoto

 

 

Optimal Maintenance Policies of Breakwater Armored with Wave- Dissipating Blocks

 

Dong Yunlong ; Kodo Ito ; Yoshiyuki Higuchi

 

 

Equilibrium Maintenance Costs between Random and Non-Random Replacements

 

Satoshi Mizutani ; Xufeng Zhao ; Toshio Nakagawa

 

 

A Novel Multi-state Repairable System under G-mixed Redundancy Strategy

 

Baoliang Liu ; Yanqing Wen ; Zhiqiang Zhang ; Haiyan Shi ; Shugui Kang

 

 

Analysis of Weibull Lifetime Data via Quantile Regression under Progressive Type-II Censoring

 

Huizhong Lin ; Liang Wang ; Yuhlong Lio

 

 

Reliability Analysis of Linear Consecutive-k-out-of-n: F Retrial Systems with Second Optional Repair and Single Vacation

 

Yan Wang ; Linmin Hu ; Bing Zhao ; Ruiling Tian

 

 

Deep Learning Ensemble Model for Aviation Safety Risk Prediction

 

Di Zhou ; Xiao Zhuang ; Hongfu Zuo ; Xufeng Zhao ; Jiawei Xiang

 

 

Fuzzy Supplier Selection Model Based on Lifetime Performance Index

 

Kuen-Suan Chen ; Chun-Min Yu

 

 

Execution Models for Developing DMAIC Process Using Process Capability Indices

 

Kuen-Suan Chen ; Chin Chia Liu ; Chi-Han Chen

 

 

Machine Learning Integrated with Process Capability Model for Quality Testing Model of Semiconductor Wire Bonding Process

 

Ching-Hsin Wang ; Chun-Liang Tung ; Chun-Chieh Huang

 

 

Using PEM to Establish the Performance Evaluation Model of Bus APP

 

Chun-Min Yu ; Shao-Yu Li ; Yen Po Chen ; Yu-Ling Chen ; Jyun Ze Lin

 

 

Bias-Corrected Maximum Likelihood Estimation for the Process Performance Index using Inverse Gaussian Distribution

 

Tzong-Ru Tsai ; Hua Xin ; Ya-Yen Fan ; Yulong Lio

 

 

A Maintenance Effort Dependent Two Dimensional Wiener Process Model Considering OSS Network for Edge Computing

 

Yoshinobu Tamura ; Hironobu Sone ; Shigeru Yamada

 

 

Optimal Scheme Models with Imperfect Checkpoint

 

Kenichiro Naruse ; Toshio Nakagawa

 

 

Optimal Replacement Policies with Deviation Times for Cumulative Damage Processes

 

Xufeng Zhao ; Lubing Wang ; Satoshi Mizutani ; Toshio Nakagawa

 

 

Analysis of a Markovian Deteriorating System with Imperfect Repair under Incomplete Information on Operating Environment

 

Nobuyuki Tamura

 

 

Exploring Area Under the Precision Recall Curve and Random Undersampling to Classify Imbalanced Big Data

 

John Hancock ; Taghi M. Khoshgoftaar ; Justin M. Johnson

 

 

Evaluating Undersampling and Thresholding with Highly Imbalanced Big Data

 

Justin M. Johnson ; Taghi M. Khoshgoftaar

 

 

Predicting DoS and DDoS Attacks in IoT Networks

 

Joffrey L. Leevy ; Taghi M. Khoshgoftaar ; John Hancock

 

 

A Survey on the Choice Between Binary Classification and One-Class Classification

 

Azadeh A. Zadeh ; Joffrey L. Leevy ; Taghi M. Khoshgoftaar

 

 

Optimal Age Replacement Policies with Deviation Times

 

Mingchih Chen ; Xufeng Zhao ; Hongshuang Feng ; Toshio Nakagawa

 

 

Preventive Maintenance Policy Considering Product Quality Improvement and Random Working Time

 

Ji Zhang ; Xiaohui Chen ; Haohao Shi ; Xia Liu ; Weigang Xu

 

 

Optimal Post-Warranty Maintenance Policies with the Mission Duration

 

Jiajia Cai ; Xufeng Zhao

 

 

Availability Modeling and Maintenance Optimization of Storage System Based on Two-Stage Sampling Scheme

 

Tao Peng ; Li Yang ; Yi Chen ; Miaomaio Wang ; Xiaobing Ma

 

 

A Note on Epistemic Uncertainty Propagation for Software Reliability Metrics

 

Hiroyuki Okamura ; Jiahao Zhang ; Junjun Zheng ; Tadashi Dohi

 

 

Extraction of Sales Relevance from POS Data Based on Non negative Matrix Factorization with Regularization

 

Sota Hamaya ; Yuka Minamino ; Taku Moriyama ; Mio Hosoe ; Masashi Kuwano

 

 

Optimal Monitoring Policy for a Server System with Multiple Cyber Attacks

 

Mitsuhiro Imaizumi ; Mitsutaka Kimura

 

 

An Approximation Analysis of the Optimal Sales Support Policy

 

Takahiro Nakamura ; Junji Koyanagi ; Kodo Ito

 

 

System Reliability Analysis for a Stochastic Liner Container Shipping Service with Stochastic Container Terminals

 

Chi-Ting Hsu ; Ya-Ting Liao ; Cheng-Hao Huang ; Ping-Chen Chang ; Yi-Kuei Lin

 

 

Evaluate the Reliability of a Stochastic Flight Network with Budget-Dependent Demands

 

Thi-Phuong Nguyen

 

 

Optimal Replacement Policies with One Cycle Criterion

 

Shey-Huei Sheu ; Tzu-Hsin Liu ; Wei-Teng Sheu ; Jau-Chuan Ke

 

 

Flow Generation for Stochastic-flow Networks with Demands as Real Number

 

Chin-Lung Huang ; Cheng-Fu Huang ; Ding-Hsiang Huang ; Yi-Kuei Lin

 

 

Optimal Replacement Policies for k-Out-Of-n Systems with Shortage and Excess Costs

 

Junyuan Wang ; Xufeng Zhao

 

 

Repairmen Number-Based Component Maintenance Policy Optimization

 

Jingming Qiao ; Chao Zhang ; Hongyan Dui

 

 

A Calendar-Time-Based Preventive Maintenance Policy

 

Peng Liu ; Guanjun Wang

 

 

Optimal Time-Based Maintenance and Full-Refund Warranty Policies

 

Xinyan Li ; Hongshuang Feng ; Xufeng Zhao

 

 

Cost and Signal Loss Design of Two-way Linear Multistate Continuous Connection System

 

Kaiye Gao ; Yue Ren ; Rui Peng

 

 

DBSCAN and SVDD Based Method for Civil Aircraft Flight Anomaly Identification

 

Di Zhou ; Xiao Zhuang ; Hongfu Zuo ; Xufeng Zhao ; Jiawei Xiang

 

 

Dual-Objective Optimization of Performance of High-Speed Shift Electromagnet Based on Response Surface and NSGA-II

 

Jihong Pang ; Kaiyu Yuan ; Yong Li

 

 

Optimal Random Maintenance Policy of the Warranted Product Subject to Random Working Cycle

 

Lijun Shang ; Guojun Shang ; Cang Wu ; Qingan Qiu

 

 

Sensitivity Analysis of Accelerated Degradation Test Design Considering Impact Degree of Multiple Factors

 

Zhihua Wang ; Gen Liu ; Qiong Wu ; Lu Li

 

 

Robust Parameter Design of Functional Response for Additive Manufacturing Process

 

Ning Xu ; Jianjun Wang ; Chunfeng Ding ; Xiaolei Ren

 

 

Fatigue Life Evaluation of Wind Turbine Spindle Bearing Based on Finite Element Method

 

Xiaowei Yin ; Xuefeng Jiang ; Longfu Wang ; Wenxue Qian

 

 

Reliability Modeling of Modular k-out-of-n Systems with Functional Dependence

 

Yi-Xuan Zheng ; Yu Liu ; Tao Jiang

 

 

Research Progress on Bearing Fault Modes and Diagnosis Methods of Wind Turbin

 

Xiaowei Yin ; Longfu Wang ; Xuefeng Jiang ; Wenxue Qian

 

 

A Modified Skip-Lot Sampling Plan Considering Re-Sampling Mechanism Based on Advanced Capability Index

 

Zih-Huei Wang ; Chien-Wei Wu

 

 

Finite Element Analysis of Turbine Under Multiple Loads

 

Xianhai Zeng ; Shuanghui Huang ; Xiaowei Yin ; Wenxue Qian

 

 

Aircraft Routing Recovery with Cruise Speed Control and Airport Capacity Constraints

 

Hao-hao Liu ; Zhou-chun Huang ; Yan-xiao Hu

 

 

Two Approximation Algorithms for Reliability Assessment of Multi-State Systems under A Markovian Environment

 

Tao Jiang ; Yu Liu

 

 

Conversion between Repair Rate and Mission Reliability for Weibullian Product with Known Shape Parameter β > 1

 

Fengbin Sun

 

 

Novel Software Reliability Estimate for Exponential Class Models

 

Murulidhar N. N. ; B. Roopashri Tantri

 

 

Socio-Technical Systems-Theoretic Analysis of Industrial Processes

 

Antonio Javier Nakhal Akel ; Alessandro Ledda ; Riccardo Patriarca ; Massimo Tronci

 

 

Reliability Modeling for Shock-Degradation-Dependent Process Considering Damage Resistance

 

Yuhan Hu ; Mengmeng Zhu